1.6.06

Prof. Ekajati pupus

Tadi beurang nampa beja ti milis urangsunda@yahoogroups.com, rehna Prof. Edi S. Ekajati pupus. Innalillaahi wainna ilaihi rooji'uun. Mugi Gusti Alloh SWT nampi sagala iman islamna, sarta ngahapunten kana sagala rupi kalepatanana. Aamiin.

Asa karek kamari Mang Ayat (Prof. Ayatrohaedi) pupus, ayeuna saurang deui, muga2 nu nalungtik sajarah Sunda beuki renung...

No comments: